Vox Humana Alapítvány

Az énekkar mindennapi működését hosszú évek óta a
V O X   H U M A N A   A L A P Í T V Á N Y
is segíti.
 Bankszámlaszáma:
 OTP 11742094 – 20121967
Adószáma:
19181840 – 1 – 13 
  
Kérjük, amennyiben lehetősége engedi, az SZJA 1%-ának felajánlásával,
vagy egyéb módon támogassa tevékenységünket!
humana